سخن سردبیر

در دهه های اخیر پاره ای از پدیده های طبیعی نظیر طوفان های گرد و غبار، فرسایش خاک، هجوم و حرکت ماسه های روان و از جمله وقوع ریزگردها به دلیل دخالت های انسانی و شدت بهره برداری از منابع طبیعی در حال افزایش است.
هر چند که عوامل طبیعی از جمله تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی درتشدید پدیده هایی چون وقوع طوفان های گرد و غبار و معظلات ناشی از آن، به ویژه انتشار ریزگردها در بسیاری از شهرهای کشور نقش مهمی ایفا می کند، ولی شواهد و بررسی ها بیانگر اثرگذاری توسعه صنعتی ومعدنی و بهر ه برداری بی رویه از منابع آب و مدیریت نادرست اراضی است که در تشدید پدیده فرسایش بادی و فرآیند های مرتبط با آن از جمله ریز گردها تاثیر گذار می باشند .
به منظور بررسی وحل مشکل پدیده های مخرب فرسایش بادی و طوفان های گرد وغبار، در سال 1384 به همت پژوهشگران پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد اولین همایش ملی فرسایش بادی در استان یزد برگزار ودبیر خانه دائمی آن در دانشگاه یزد مستقر گردید. سپس با راه اندازی انجمن علمی مدیریت وکنترل مناطق بیابانی ایران در سال 1389 نیز دومین همایش و در سال 1392 سومین همایش ملی فرسایش بادی وطوفان های گرد وغبار در استان یزد برگزار گردید. هر چند که به استناد قطعنامه های همایش در سنوات گذشته ، همکاری علمی در سطح کشور از گسترش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . لیکن برای کاهش چشمگیر اثرات مخرب ریزگردها وطوفان های گرد وخاک به انسجام سازمانی و فرا سازمانی بیشتری نیاز می باشد که باید راهکار های آن را در نشست ها ومجامع مشترک منطقه ای و فرامنطقه ای جستجو نمود.
در آستانه برگزاری چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار نیز که به همت انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد و با همکاری مادی و معنوی دهها نهاد، انجمن علمی و دانشگاهها ی کشور در حال برنامه ریزی است امید است با همیاری و همدلی کلیه مسئولین و کارشناسان دلسوزی که در این زمینه در حال فعالیت اند شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر آن در اسفند ماه سال جاری باشیم. پیشاپیش مقدم کلیه عزیزان را به شهر تاریخی و میراث جهانی یزد خوشامد می گوییم و امیدواریم که با همفکری و همدلی شما عزیزان راهکارهایی علمی و عملی برای حل مشکلات و معظلات ناشی از طوفان های گرد و غبار و فرسایش بادی در سطح کشور بیابیم.
با سپاس و به امید دیدار
دبیر چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

برگزار کنندگان

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد

حامیان

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زابل، دانشگاه اردکان، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران، انجمن مرتعداری ایران، انجمن جنگلبانی ایران، انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان يزد، سازمان میراث فرهنگی استان یزد، اداره کل مدیریت بحران استان یزد، اداره کل منابع طبیعی استان یزد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري و ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست.